ekspertyza geologiczna

Co składa się na ekspertyzę geologiczną?

Chcąc zrealizować inwestycję budowlaną o znacznym rozmiarze, trzeba przygotować szereg dokumentów i analiz, wśród których znajduje się ekspertyza geologiczna. Jest to dokument, w którym określone są warunki gruntowo-wodne terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja budowlana. Sporządzenie takiej ekspertyzy poprzedza się badaniami terenowymi oraz sprawdzeniem istniejącej dokumentacji dotyczącej danego obszaru.

Do czego potrzebna jest taka dokumentacja?

rzetelna ekspertyza geologicznaEkspertyza geologiczna może być potrzebna nie tylko podczas budowy nowego obiektu, ale też przebudowy. W przypadku realizowania inwestycji w terenie, który jest silnie nasycony wodą lub niepewny pod względem gruntu, projektowanie należy poprzedzić dokładnymi badaniami. Geolog sporządza dokumentację na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, na które składają się przede wszystkim odwierty. Ekspertyza może być wymagana przez projektanta jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia dokumentacji architektonicznej. Także organy administracyjne mogą wymagać ekspertyzy geologicznej danego terenu przed podjęciem decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Budynki dzielą się na trzy kategorie geotechniczne i od zakwalifikowania do jednej z nich zależy, czy niezbędne jest sporządzenie szczegółowej ekspertyzy geologicznej dla danego obiektu.

ekspertyza geologicznaKażda rzetelna ekspertyza geologiczna musi być poprzedzona badaniami terenowymi na obszarze inwestycji. Pierwsza kategoria geotechniczna dotyczy niewielkich budynków, które stawiane są w prostych i przewidywalnych warunkach gruntowych. Wówczas ekspertyza geologiczna jedynie potwierdza warunki i nie musi być bardzo szczegółowa. W przypadku budynków z drugiej kategorii geotechnicznej niezbędne jest już szczegółowe przeanalizowanie danych geotechnicznych zebranych przez geologa. Prawidłowa ocena warunków geologicznych może wpłynąć na rozwiązania konstrukcyjne wdrożone przez architekta. Najbardziej szczegółowa ekspertyza geologiczna musi być wykonana w przypadku budynków z trzeciej kategorii geotechnicznej, czyli budowli nietypowych, wysokich i ulokowanych w trudnych warunkach terenowych.

Podczas badań w terenie geolog przede wszystkim wykonuje odwierty. Na ich podstawie jest w stanie określić rodzaj podłoża, a także przypisać do danego obiektu odpowiednią kategorię geotechniczną. Zwykle wykonuje się przynajmniej cztery odwierty na głębokość przynajmniej trzech metrów. Na podstawie wydobytych próbek określa się typ podłoża oraz jego skład. Koszt wykonania takich odwiertów wynosi od 100 do 150 złotych za każdy metr głębokości.