Elementy automatycznego parkingu

Coraz częściej parkingi w przestrzeni publicznej stają się w mniejszym lub większym stopniu zautomatyzowane. Coraz rzadziej wymagają one nadzoru ze strony ochroniarza, generując oszczędności finansowe właścicielom oraz inwestorom. Zanim rynek zdominują parkingi w pełni automatyczne, jeszcze przez wiele lat będziemy spotykać się z obecnie wykorzystywanymi systemami.

Jak działa automatyczny parking?

parkingUrządzenia i elementy znajdujące się na parkingach automatycznych mogą różnić się w zależności od miejsca, w którym się znajduje oraz przeznaczenia obiektu. Inne urządzenia zostaną zastosowane na osiedlowych parkingach, a inne w miejscach publicznych, gdzie pobierane są opłaty za postój. W każdym z tych przypadków muszą znaleźć się szlabany, które zablokują dostęp do parkingu osobom nieupoważnionym do wjazdu na jego teren. W zależności od przeznaczenia parkingu będą to szlabany otwierane przy pomocy specjalnych czytników dalekiego zasięgu (w przypadku parkingów osiedlowych) lub po odebraniu kwitu z bileterki automatycznej (na parkingach, na których wymagana jest opłata postojowa). Parking automatyczny po zarejestrowaniu odpowiedniego sygnału ze strony czytnika lub bileterki otworzy szlaban dla wjeżdżającego pojazdu. Aby całość działała sprawnie konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania, które zarządza pracą automatyki parkingu.

parkingW przypadku parkingów płatnych konieczne jest także umieszczenie kasy, w której kierowca będzie mógł opłacić czas postojowy. Zasady działania poszczególnych kas są bardzo podobne – po zeskanowaniu biletu otrzymanego w bileterce, kierowca uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującą na obiekcie taryfą. W zależności od urządzenia kasa może wydrukować nowy bilet upoważniający do wyjazdu z obiektu lub umożliwić opuszczenie parkingu przy wykorzystaniu kwitu otrzymanego na wjeździe. W przypadku szlabanów osiedlowych z czytnikami wyjazd i wjazd działają na tych samych zasadach – użytkownik otwiera go przy pomocy specjalnego pilota, aplikacji, lub wykorzystując inną technologię. Na parkingach obu typów mogą być ponadto umieszczone kamery monitoringu, liczniki wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów oraz inne urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa. Parkingi publiczne mogą być dodatkowo wyposażone w systemy informujące o ilości oraz lokalizacji wolnych miejsc postojowych.

Automatyzacja parkingów przebiega bardzo sprawnie, szczególnie w większych miastach, gdzie zdecydowana większość obiektów wykorzystuje urządzenia systemowe do usprawnienia pracy tych obiektów. Wiele firm na rynku oferuje montaż i obsługę różnych urządzeń – od szlabanów, bileterki i kasy po zaawansowane systemy monitoringu oraz kontroli pojazdów.