Dom z panelami fotowoltaicznymi

Instalacja fotowoltaiczna – sposób na ekologiczną produkcję prądu

Szacuje się, że pod koniec stycznia 2023 roku prosumenci posiadali ponad 1,2 miliona instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 9 tysięcy megawatów. We wspomnianym miesiącu przybyło 14 670 nowych instalacji. Ich wpływ na rynek energetyczny w Polsce jest coraz większy, ale działają one nie tylko na sieć energetyczną, ale też na środowisko naturalne. Obecnie ze wszystkich źródeł odnawialnych instalacje fotowoltaiczne zapewniają ponad połowę produkowanej energii.

Ekologiczne kompleksowe instalacje fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczneNajwiększa farma o mocy 204 MW znajduje się na Pomorzu, ale ogromny udział w rynku mają też prosumenci z innych regionów. Podczas swojej pracy moduły fotowoltaiczne nie emitują dwutlenku węgla, produkując energię elektryczną z promieni słonecznych. Ich największa wydajność przypada na okres letni. Zimą panele także pracują, chociaż mniej wydajnie. Zakres temperatur, w których mogą pracować, jest szeroki, wynosi od -40 do +85 stopni Celsjusza. Dwutlenek węgla wydzielany jest natomiast w procesie produkcji paneli fotowoltaicznych oraz podczas ich utylizacji. Szacuje się, że w cyklu życia panel fotowoltaiczny wytwarza 50 gramów dwutlenku węgla na efektywną kilowatogodzinę, podczas gdy dla źródeł gazowych jest to 500, a węglowych 1000 gramów. Wpływ na środowisko jest oczywisty. Firmy montujące kompleksowe instalacje fotowoltaiczne Dolny Śląsk coraz częściej postrzegają jako strefę przyjazną inwestycjom. W samej tylko stolicy województwa dolnośląskiego, Wrocławiu, działa blisko 1500 instalacji fotowoltaicznych.

Dom z panelami fotowoltaicznymiTakże w Wałbrzychu, Legnicy czy Jeleniej Górze pojawia się coraz więcej inwestycji związanych z fotowoltaiką. Ze względu na silnie zindustrializowaną charakterystykę regionu kładzie się tam duży nacisk na ekologiczne źródła energii elektrycznej. Wpływa to pozytywnie na jakość powietrza, której niski poziom jest jednym z poważniejszych regionalnych problemów. Na terenie województwa dolnośląskiego można się także starać o dotacje do instalacji fotowoltaicznych. Ich umieszczenie na dachu sprzyja budowie domów zeroemisyjnych, które być może staną się nadzieją przyszłości. Obecnie instalacje fotowoltaiczne mogą mieć formę prosumenckich konstrukcji umieszczanych głównie na dachach domów mieszkalnych albo inwestycyjnych farm słonecznych.

Oprócz niskiej emisji dwutlenku węgla podczas całego cyklu życia fotowoltaika nie generuje także znacznego hałasu. W zależności od zastosowanego rodzaju inwertera możliwe jest samodzielne konsumowanie energii elektrycznej, jej magazynowanie albo oddawanie do sieci energetycznej. Wielkość instalacji powinna być dobrana tak, aby zaspokajać potrzeby gospodarstwa domowego.