dwupłaszczowy zbiornik

Jak skonstruowane są zbiorniki dwupłaszczowe?

Od pewnego momentu zaobserwować można coraz większą popularność zbiorników dwupłaszczowych, które powszechnie są stosowane w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Ma to związek z licznymi zaletami takich właśnie konstrukcji, szczególnie tymi odnoszącymi się do ich wytrzymałości. Jest ona niezwykle charakterystyczna dla tego rodzaju pojemników.

Dwupłaszczyznowy zbiornik — budowa i zastosowanie

dwupłaszczowy zbiornikZbiorniki dwupłaszczowe, cieszące się obecnie tak dużą popularnością to nic innego, jak pojemniki dwuścienne. Są one stworzone zazwyczaj z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego. Cechą je wyróżniającą jest fakt, że pomiędzy dwiema ścianami takiego zbiornika pozostawać będzie zawsze wolna przestrzeń. Typowy zbiornik tego właśnie typu składać się będzie z pojemnika wewnętrznego, nazywanego również bardzo często właściwym. Jego rolą jest umożliwienie właściwego magazynowania oleju napędowego. Kolejnym elementem konstrukcji zbiornika jest ochronny płaszcz zewnętrzny. Ten jest wykorzystywany w celu umożliwienia przechowywania 110% projektowej objętości oleju ze zbiornika właściwego. Wszelki osprzęt dodatkowy, w postaci pompy, węża oraz pistoletów musi być rozlokowany w obrębie płaszcza zewnętrznego.

dwupłaszczowy zbiornikW tym właśnie celu wykorzystywany jest specjalnie skonstruowany system bezpieczeństwa. Dzięki niemu uniknąć będzie można przenikania oleju napędowego do gruntu oraz skażenia środowiska. Jeżeli chodzi o dwupłaszczowy zbiornik cena jest również jego bardzo ważną zaletą. Ze względu na zdecydowanie bardziej solidną konstrukcję oraz ogólną niezawodność, z takich zbiorników korzystać będzie można przez zdecydowanie dłuższy czas. Znacznie rzadziej dotyczyć ich będzie problem przeciekania zbiornika i związane z tym ryzyko pożaru czy też wybuchu zgromadzonego paliwa. Wszystko ze względu na fakt, że nawet jeżeli wewnętrzny płaszcz ulegnie uszkodzeniom, jego funkcje tymczasowo pełnić będzie zbiornik zewnętrzny. Ryzyko całkowitego uszkodzenia takiego pojemnika na paliwo, wymuszającego całkowite wykluczenie go z normalnego użytku jest zdecydowanie ograniczone.

Zbiorniki dwupłaszczowe wraz z biegiem czasu cieszą się coraz większą popularnością. Wszystko ze względu na fakt, ze cenione są one za mnóstwo różnych zalet, bardzo istotnych dla większości potencjalnych użytkowników. Zbiorniki tego właśnie typu są odpowiedzią na problemy związane z nieszczelnością zbiorników, które wywoływać mogą bardzo często poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Wszystko to przekłada się na fakt, jak bardzo popularne są obecnie zbiorniki dwupłaszczowe.