Mocowanie krat pomostowych w obiektach przemysłowych

Zapotrzebowanie na kraty pomostowe prasowane jest generowane przede wszystkim przez różnego rodzaju firmy działające w ogólnie pojętej branży przemysłu. Chodzi tutaj przede wszystkim o sektory chemiczne oraz budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców materiałów i chemii budowlanej.

Mocowanie krat pomostowych wymaga wstępnej analizy

Mocowanie krat pomostowychTrzeba pamiętać o tym, że środowisko, w którym prowadzona jest działalność tego typu fabryk wymaga zastosowania odpowiednich elementów wyposażenia. Wiadomo, że stopnie schodowe metalowe instalowane na halach produkcyjnych lub testowych muszą spełniać określone standardy. W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o wymogach z wiązanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma to duże znaczenie w kontekście ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem wypadków zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Nie jest to oczywiście jedyny element, na który trzeba zwrócić uwagę.

Wspomniane wcześniej, ekstremalne warunki, które odnoszą się zazwyczaj do wysokich temperatur, oddziaływania żrących substancji i tym podobnych uwarunkowań, sprawiają, że materiały wykorzystywane w ramach elementów wyposażenia hali produkcyjnej powinny być całkowicie odporne na warunki tego rodzaju środowiska. Właśnie dlatego mocowanie krat pomostowych musi być poprzedzone dogłębną analizą potrzeb stanowiska pracy. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zakładów zatrudniających dużą liczbę pracowników, szczególnie jeżeli charakterystyka pracy wymaga od robotników częstego przemieszczania się w obrębie wnętrza budynku. Nowoczesne kraty pomostowe zgrzewane używane w ciągach komunikacyjnych są zgodne z obowiązującymi wymogami BHP, ale warto upewnić się czy tak jest w rzeczywistości.

Jeśli chodzi o cechy wytrzymałościowe i odpornościowe to wymaganym procesem, jakiemu powinny być poddane kraty pomostowe jest cynkowanie ogniowe odbywające się w wysokiej strukturze. Chodzi tutaj o jak najbardziej precyzyjne pokrycie całego elementu warstwą cynku, który uodparnia kraty pomostowe na oddziaływanie wielu czynników i poprawia jego właściwości użytkowe. We współczesnych warunkach niemal każdy element tego typu jest cynkowany. W ten sposób wydłużana jest żywotność krat, gdyż na skutek cynkowania ogniowego kraty pomostowe prasowane zyskują odporność na działanie korozji, co jest szczególnie istotne w warunkach wysokiej wilgoci.

Kraty pomostowe mocowane w obiektach przemysłowych muszą spełniać wszystkie z wymienionych wyżej wymagań. Dopiero po spełnieniu tych warunków możemy mówić elementach trwale zwiększających bezpieczeństwo i poprawiających komfort pracy.