hydroizolacja fundamentów budynków

Popularne metody hydroizolacji fundamentów

W obecnym czasie sporym problemem w większości budynków jest odpowiednia ochrona przed wilgocią. W takiej właśnie sytuacji bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji, szczególnie takich elementów budynku, jak jego fundamenty. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że struktura budynku nie zostanie naruszona. Wilgoć jest sporym zagrożeniem dla zdecydowanej większości budynków.

Hydroizolacja fundamentów budynków — metody

hydroizolacja fundamentów budynkówBardzo ważne jest, aby zagrożeniom tym skutecznie przeciwdziałać, na przykład dzięki odpowiedniej hydroizolacji. W zależności od takich czynników, jak rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych, zastosować należy izolację przeciwwilgociową lub też przeciwwodną. Pierwsza metoda wykorzystywana jest w szczególności, kiedy grunt, na którym leży budynek, jest niespoisty oraz cechuje się wysoką przepuszczalnością. Drugi rodzaj hydroizolacji jest niezbędny w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że budynek w czasie ulewnych opadów praktycznie stoi w wodzie. Podobnie, konieczność wykorzystania tej metody istnieje, gdy w danym obiekcie budowlanym bardzo często dochodzi do spiętrzenia się wody opadowej przy fundamentach. Izolacja pozioma ław fundamentowych, płyt fundamentowych oraz izolacja pozioma posadzki są ogólnie określane jako hydroizolacja fundamentów budynków Warszawa jest tym miastem, gdzie wszystkie opisywane sposoby są często wykonywane.

hydroizolacja fundamentów budynkówTa pionowa, zapobiec może skutecznie podciąganiu wilgoci przez mury, z tego też względu wykonywana jest zdecydowanie najczęściej. Wykonuje się ją najczęściej na wierzchu ław fundamentowych. Jej powtórne wykonane ma miejsce z kolei powyżej poziomu terenu, na przykład pod ścianami parteru. Zazwyczaj musi być ona połączona z izolacją podposadzkową oraz z izolacją pionową ścian fundamentowych, aby przynieść oczekiwane korzyści. W przypadku budynków, gdzie poziom podłogi jest porównywalny z poziomem otaczającego terenu, wykonać należy dodatkową poziomą izolację na wysokości 30-50 cm. Dzięki temu uniknąć można wielu problemów z użytkowaniem budynku.

W obecnym czasie zwraca się uwagę na konieczność zastosowania odpowiedniej hydroizolacji budynków. Tylko w takiej sytuacji bowiem, zadbać można o uzyskanie pełnej ochrony przed wilgocią, mającą poważne następstwa na przykład w postaci rozwoju pleśni, grzyba czy też naruszenia konstrukcji nośnej. Ważne jest, aby dostosować odpowiednią metodę hydroizolacji do miejsca jej przeprowadzania. Tylko w takiej sytuacji bowiem, będzie można uzyskać pełnię zalet z jej przeprowadzenia.