architekt budowlany

Czym zajmują się architekci?

Praca jako architekt wymaga połączenia wiedzy inżynieryjnej z artystyczną wizją budynku. Niezbędne jest bowiem kreowanie przestrzeni nie tylko z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych – budynki muszą także cieszyć oczy i posiadać walory estetyczne. Architekci budowlani mogą zajmować się projektowaniem zabudowy jedno- i wielorodzinnej, a także budynków użytkowych, takich jak urzędy, szkoły, sklepy czy hale magazynowe i produkcyjne.

Praca jako architekt budowlany

architekt budowlanyPraca jako architekt wymaga ukończenia studiów kierunkowych oraz odbycia praktyk zawodowych. Architekt projektuje zarówno sam budynek, jak i przylegający do niego teren. Kontroluje także przebieg procesu budowlanego, aż do samego końca. Oprócz budowania nowych obiektów architekt może także zajmować się modernizacją i przebudową już istniejących konstrukcji. Usług architektów potrzebują prywatni inwestorzy, deweloperzy, placówki samorządowe oraz przedsiębiorstwa. Architekt musi zwracać uwagę na funkcjonalność projektowanych budynków oraz warunki terenowe. Sporządza on plany, na podstawie których buduje się lub modernizuje obiekty architektoniczne. Dzięki pracom badawczym architekt może wykorzystać w budownictwie wiedzę zdobytą przez inne dziedziny nauki. Architekci mogą pracować samodzielnie lub w ramach biur projektowych.

architekt budowlanyW kwestii takiego specjalisty jak sprawdzony architekt budowlany Kraków oferuje pomoc osób z dużym doświadczeniem. Projekt powinien uwzględniać warunki terenowe, oczekiwania inwestora, aktualne normy techniczne, a także możliwości finansowe. Powstawanie projektu zaczyna się od wizji lokalnej, w trakcie której architekt ogląda przyszły plac budowy lub modernizowany budynek. Podczas oględzin wykonuje się zdjęcia. W fazie koncepcyjnej wykonuje się szkice przedstawiające bryłę budynku i jego charakterystyczne elementy. Na tym etapie należy konsultować się z inwestorem w celu wybrania najlepszej koncepcji. Szczegółowe plany powstają już z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych. Pozwala to na szybkie wprowadzanie zmian w projekcie.

W swojej pracy architekt musi współpracować ze specjalistami od elektryki czy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Od architekta wymaga się także opiniowania pełnych dokumentacji technicznych. Architekt może prowadzić swoją działalność, świadcząc usługi prywatnym inwestorom lub współpracując z organami publicznymi. W tym drugim przypadku jego zadaniem jest czuwanie, aby składane do urzędów projekty były poprawne pod względem technicznym oraz merytorycznym. Architekci muszą umieć biegle posługiwać się sprzętem komputerowym.