Budowa domu

Jak wykonać skuteczną izolację fundamentów?

Pierwszym etapem budowy każdego domu jest wykonanie fundamentów – to na nich buduje się ściany. Po wykopaniu dołów w ziemi i zalaniu szalunków betonem fundamenty są gotowe. Następnym krokiem jest wykonanie ich izolacji. Wyróżnia się izolację przeciwwilgociową, przeciwwodną i termiczną. Takie izolacje chronią fundamenty przed naciąganiem wilgoci z gruntu, wodami opadowymi, a także przed wyziębianiem i utratą ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.

Izolacja fundamentów — skuteczne zabezpieczenie budynku

Plany budynkuWoda naciągnięta przez fundamenty mogłaby przedostawać się do górnych partii budynku. Zjawiskiem odpowiadającym za naciąganie wody z gruntu przez fundamenty jest podciąganie kapilarne. Podstawową formą zabezpieczenia przed tym zjawiskiem jest pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Umieszcza się ją na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych, a także między ławą a ścianą fundamentową. Połączenie izolacji poziomej z zabezpieczeniem podłogi powinno być szczelnie połączone. Materiałem wykorzystywanym do poziomej hydroizolacji może być papa termozgrzewalna lub folia z polichlorku winylu o grubości przynajmniej dwóch milimetrów. Ważne jest także wykonanie izolacji pionowej. Wykonuje się ją na powierzchni ścian fundamentowych. W tym celu należy je odkopać. Izolacja pionowa chroni przed wodami opadowymi. Dobrze wykonana izolacja fundamentów budynku chroni je przed erozją.

Budowa domuPionowa izolacja musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także starannie połączona z izolacją poziomą. Izolację pionową wykonuje się z bitumicznej masy szpachlowej, betonu wodoszczelnego lub wielowarstwowych materiałów rolowanych. Izolacja przeciwwilgociowa może być lekka, średnia lub ciężka. Zależy to od warunków hydrogeologicznych. Lekka izolacja zabezpiecza przed wodami opadowymi i niewielką ilością wód gruntowych znajdujących się poniżej poziomu fundamentów. Wody gruntowe powinny być rozpoznane przynajmniej metr głębiej, niż zostały wykonane fundamenty budynku. Średnią izolację wykonuje się w sytuacji, gdy fundament jest zagrożony nasiąkaniem wody z gruntu. Do wykonania średniej izolacji przeciwwodnej wykorzystuje się papę, szlam cementowy albo masy bitumiczne.

Przed wodą naporową chroni ciężka izolacja przeciwwodna. Pozwala ona zabezpieczyć budynek w sytuacji, gdy pojawi się ciśnienie hydrostatyczne. Materiały użyte do wykonania takiej izolacji muszą cechować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Zapewnienie wysokiej skuteczności izolacji przeciwwodnej jest możliwe tylko wówczas, gdy cała jej struktura będzie szczelna.