okno

Okna – ich rodzaje.

Zasadniczo okna można podzielić na sześć grup. Pierwszą z nich stanowią tak zwane okna krosnowe. W tego typu oknach rama okienna złożona jest na całym swoim obwodzie z jednego tylko elementu o przekroju prostokątnym. ustawionym w otworze okiennym w taki  sposób, że dłuższy bok przekroju jest prostopadły do muru.

oknoWykonana w ten sposób rama okienna nosi nazwę krosna. Tego typu okna przeważnie są szklone pojedynczo i używane zazwyczaj w poddaszach oraz piwnicach, ponieważ nie mają zbyt dużej izolacyjności, a akustyka ich jest bardzo słaba. Innym rodzajem okien są okna ościeżnicowe. Ten rodzaj okien zbudowany jest z ościeżnicy, do której przytwierdza się podwójne skrzydła okienne. Kolejnym typem okien są okna skrzydłowe. W tego typu oknach rama okienna składa się z ościeżnicy oraz krosna. Do niej mocowane są podwójne skrzydła okienne, które otwiera się do środka. W oknach skrzydłowych skrzydła zewnętrzne zawsze mają mniejszy wymiar, niż skrzydła wewnętrzne. Kolejnym typem okien są okna Katowice. Posiadają one podwójne skrzydła, które połączone są ze sobą przy pomocy śrub. Okna zespolone wiesza się na wspólnym zawiasie. W Polsce ten rodzaj okien obecny jest od  ponad czterdziestu lat. Jeszcze innym rodzajem okien są okna jednoramowe.

Okna te składają się z ramy oraz podwójnych skrzydeł okiennych, które wykonane są z trzech warstw, sklejonego ze sobą drewna – głównym producentem takich okien jest firma adex-okna.pl. W oknach jednoramowych skrzydła okienne szklone są szybami zespolonymi.