Stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe i inne elementy sieci elektrycznej

Sieć elektryczna to niezwykle złożona struktura, na którą składają się różnego rodzaju elementy. Znaczna część z nich jest po prostu niezbędna do działania całego systemu, a inne służą zwiększeniu jego efektywności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Podstawą działania sieci rozdzielczych i przesyłowych są bez wątpienia stacje transformatorowe zajmujące się rozdzielaniem energii elektrycznej.

Czy stacje transformatorowe to ważny element sieci?

Stacja transformatorowaPrzy stale rosnącej liczbie odbiorców pojawia się konieczność budowy coraz większej liczby tego typu instalacji. Oczywiście wyposażenie jakim dysponują poszczególne stacje transformatorowe może się w znacznym stopniu różnić, ale większości składają się one z przynajmniej kilku elementów. Pierwszym z nich jest transformator, czyli urządzenie odpowiedzialne za przenoszenie energii elektrycznej prądu przemiennego oraz modyfikacje napięcia sieci. Kolejne elementy obejmują zazwyczaj rozdzielnice niskiego napięcia pracujące w ramach określonych parametrów, a także nieco mocniejsze rozdzielnice średniego napięcia przystosowane do pracy z nieco innymi napięciami. Warto również wspomnieć o aparaturze odpowiedzialnej za kompensację mocy biernej. Mam tutaj oczywiście na myśli baterie kondensatorów montowane najczęściej bezpośrednio przy samych rozdzielnicach. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą skuteczność i stacje transformatorowe mogą pełnić swoją rolę. Oczywiście przesył energii w ramach sieci elektrycznej nie byłoby możliwy bez linii przesyłowych, które mogą mieć charakter naziemny lub podziemny (w ramach kabli).

Zarówno stacje transformatorowe jak i pozostałe wymienione wyżej urządzenia i aparatury to tylko część z całej gamy elementów sieci. Pełnią one różne role związane z przesyłem, sterowaniem oraz rozdzielaniem. Oczywiście istnieje również duży asortyment urządzeń odpowiedzialnych za produkcję energii elektrycznej, ale ta tematyka jest na tyle rozbudowana, że lepiej nie mieszać tych dwóch obszarów tematycznych.